Metsäselaimen tietosuojakäytäntö

Rekisterinpitäjän nimi ja yhteystiedot

Oy Silvadata Ab (Y-tunnus 0593628-9), myöhemmin ”Silvadata”.

Postiosoite:

Oy Silvadata Ab
Revontulentie 8C
02100 ESPOO

Rekisteristä vastaava henkilö

Vesa Orjasniemi
Sähköpostiosoite: vesa.orjasniemi@silvadata.fi

Rekisterin tarkoitus

Asiakkaiden henkilötietoja sekä asiakkaiden syöttämää sisältöä tallennetaan rekisteriin seuraavia käyttötarkoituksia varten:

A) Asiakkaan tunnistaminen palveluun kirjautumiseksi.
C) Käyttäjän omien muistiinpanojen tallentamisen toteuttaminen.
D) Yhteydenotot asiakkaaseen mahdollisissa ongelmatilanteissa.

Tietoja käytetään myös asiakassuhdetoimintaan. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain mukaisesti. Tietoja säilytetään rekisterissä vain niin pitkään kuin se palvelun tarjoamisen kannalta on tarpeellista. Jos käyttäjä lopettaa palvelun käytön ja pyytää tilinsä poistamista, poistetaan tiedot rekisteristä.

Rekisteröityjen ryhmät

Rekisteriin tallennetaan tietoja Metsäselain -palvelun käyttäjistä.

Rekisterissä olevat tiedot

Rekisteriin tallennetaan seuraavat tiedot:

- Asiakkaan sähköpostiosoite (jos annettu).
- Käyttäjän Metsäselain -palveluun tallentamat muistiinpanot.

Tietojen poisto rekisteristä

Asiakkaan sähköpostiosoite ja poistetaan rekisteristä asiakkaan pyynnöstä.

Tietojen tarkistusoikeus

Asiakkaalla on oikeus saada tieto hänestä rekisterissä olevista tiedoista.

Rekisteritietojen välittäminen

Asiakkaiden sähköpostiosoitteet välitetään suojattuna web-liikenteenä (HTTPS) asiakkaan web-selaimen (tai Metsäselain -sovelluksen) ja AccelBitin palvelimen välillä.

Asiakkaiden palveluun tallentamat muistiinpanot välitetään suojattuna web-liikenteenä (HTTPS) asiakkaan web-selaimen (tai Metsäselain -sovelluksen) ja AccelBitin palvelimen välillä.

Rekisterin suojaus

Rekisteriin pääsy on rajattu palvelun ylläpidosta vastaaville henkilöille. Tiedot sijaitsevat Silvadatan salasanasuojatulla palvelimella.

Tietojen luovutus

Rekisterissä olevia tietoja ei luovuteta Silvadatan ulkopuolelle muuten kuin viranomaisille lakisääteisin perustein.

Tietojen siirto Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Rekisterissä olevia tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.