Lisenssiehdot

Metsäselain-ohjelmisto (”Ohjelmisto”) lisensoidaan tämän loppukäyttäjän käyttöoikeussopimuksen (”Lisenssi”) ehtojen mukaisesti. Ohjelmisto on tekijänoikeus ja/tai muun soveltuvan lain suojaama. Ohjelmiston käyttö tämän lisenssin ehtojen vastaisesti on kielletty.

Käyttämällä niitä oikeuksia jotka tässä Lisenssissä myönnetään, Lisenssin saaja (”Käyttäjä”) sitoutuu noudattamaan tämän Lisenssin ehtoja. Lisensoija myöntää Lisenssin oikeudet vain sillä ehdolla että Lisenssin saaja hyväksyy puolestaan Lisenssin määräykset ja edellytykset. Lisenssiä ei saa siirtää.

1) Tekijänoikeus ja omistusoikeus

Tekijänoikeudet ja muut omistusoikeudet ohjelmistoon omistaa Oy Silvadata Ab ja/tai sen hankkijat.

2) Lisenssin antajan myöntämät oikeudet

Tämän lisenssin ehtojen mukaisesti lisenssin antaja myöntää Lisenssin saajalle maailmanlaajuisen ja toistaiseksi voimassa olevan luvan käyttää alla lueteltuja oikeuksia:

A) Oikeus asentaa Ohjelmisto haluamaansa määrään laitteita ja käyttää ohjelmistoa näissä laitteissa.

B) Ottaa kopioita Ohjelmistosta omaan käyttöönsä.

Kaikki oikeudet joita ei lisenssissä ole mainittu jäävät lisenssinantajalle.

3) Käyttörajoitukset

A) Käyttäjä ei saa vuokrata tai lainata Ohjelmistoa.

B) Käyttäjä ei saa julkisesti esittää Ohjelmistoa tai sen kautta ladattua sisältöä.

C) Käyttäjä ei saa muuttaa Ohjelmistoa tai mitään sen osaa.

D) Käyttäjä ei saa muutoin kuin lain sallimissa rajoissa analysoida Ohjelmistoa selvittämällä sen valmistustapaa, palauttaa Ohjelmistoa lähdekoodiksi tai tehdä tuotteita sen pohjalta.

E) Käyttäjä ei saa kopioida tai muutoin välittää Ohjelmistoa kolmansille osapuolille.

F) Käyttäjä ei saa käyttää tuotteen käyttö- ja muita ohjeita kuin Ohjelmiston käytön tukena.

G) Käyttäjä ei saa hyödyntää Ohjelmistoa oman palvelunsa, tuotteensa tai elinkeinotoimintansa osana. Käyttäjä ei saa jälleenmyydä Silvadatan toimittamaa Ohjelmistoa tai sen kautta ladattua sisältöä eikä jakaa Ohjelmistoa tai sen kautta ladattua sisältöä kolmansille tahoille.

4) Takuu

A) SILVADATA EI VOI TAATA, ETTÄ OHJELMISTO TOIMII VIRHEETTÄ. ERITYISESTI SINUN TULEE TIEDOSTAA ETTÄ LASKUVIRHEITÄ SAATTAA TAPAHTUA OHJELMISTOA KÄYTETTÄESSÄ ESIMERKIKSI EPÄTÄYDELLISEN TIEDON VUOKSI.

B) ELLEI ERIKSEEN OLE KIRJALLISESTI SOVITTU TAI SOVELTUVASSA PAKOTTAVASSA LAISSA MÄÄRÄTTY, OHJELMISTOON MYÖNNETÄÄN LISENSSI "SELLAISENA KUIN SE ON" ILMAN MINKÄÄNLAISTA TAKUUTA TAI TAKUUEHTOA, ILMAISTUA TAI HILJAISTA, MUKAAN LUKIEN MUTTA RAJOITTUMATTA TAKUISIIN OHJELMISTOSTA, OHJELMISTON SISÄLLÖSTÄ TAI OHJELMISTON TARKKUUDESTA.

C) APPLE INC.:N VASTUU KAIKISSA TAKUUASIOISSA RAJOITTUU KÄYTTÄJÄN OHJELMISTOSTA SUORITTAMAAN MAKSUUN. MIKÄLI OHJELMISTON TAKUUTA SOVELLETAAN NÄIDEN LISENSSIEHTOJEN MUKAISESTI SOVELTUVAN PAKOTTAVAN LAIN TAIN ERILLISEN KIRJALLISEN SOPIMUKSEN PERUSTEELLA, VOI ASIAKAS TAKUUTILANTEESSA PYYTÄÄ APPLEA PALAUTTAMAAN KÄYTTÄJÄN OHJELMISTOSTA SUORITTAMAN MAKSUN.

5) Vastuunrajoitus

LISENSOIJA EI OLE VASTUUSSA MUISTA KUIN LAIN NIMENOMAAN MÄÄRÄÄMISTÄ VAHINGOISTA. LISENSSIN ANTAJA EI OLE VASTUUSSA LISENSSIN SAAJALLE, ERITYISISTÄ, SATUNNAISISTA, VÄLITTÖMISTÄ, VÄLILLISISTÄ, ENNAKOLLISISTA TAI RANGAISTUKSEN LUONTOISISTA VAHINGOISTA JOITA TÄMÄN LISENSSIN TAI OHJELMISTON KÄYTÖSTÄ VOI SYNTYÄ, SIINÄKÄÄN TAPAUKSESSA ETTÄ LISENSSIN SAAJA OLISI SAANUT LISENSSIN ANTAJALTA OHJAUSTA NÄIDEN TILANTEIDEN VARALTA. LISENSOIJA EI OLE VASTUUSSA MISTÄÄN OHJELMISTON TOIMINNASTA TAI TOIMINNAN ESTYMISESTÄ AIHEUTUVISTA VAHINGOISTA. LISENSOIJAN ENIMMÄISVASTUU KAIKISTA VAHINGOISTA RAJOITTUU KÄYTTÄJÄN OHJELMISTOSTA SUORITTAMAAN MAKSUUN.

6) Lakkaaminen

A) Tämä lisenssi purkautuu ja sillä luovutetut oikeudet lakkaavat automaattisesti, mikäli lisenssin saaja millä tahansa tavalla loukkaa tämän lisenssin ehtoja.

B) Lisenssin antajalla on oikeus julkaista Ohjelmisto muilla kuin tämän sopimuksen mukaisilla ehdoilla tai lopettaa Ohjelmiston levittämisen koska tahansa; tässä tilanteessa aikaisemmat ja tämän sopimuksen nojalla annetut lisenssiehdot pysyvät muuttumattomina, ja tämä Lisenssi on voimassa kaikin osin ja pätevä ellei se ole rauennut edellä mainitulla tavalla.

7) Muut ehdot

A) Mikäli jokin osa tästä lisenssistä on pätemätön tai sitä ei voida valvoa soveltuvien lakien mukaisesti, tämä ei vaikuta muiden Lisenssin ehtojen pätevyyteen tai valvottavuuteen, ja ilman tämän lisenssin osapuolien erillisiä toimia, tällaiset ehdot tarkistetaan vähimmin mahdollisin muutoksin sitoviksi, valvottaviksi ja voimassa oleviksi.

B) Tämä Lisenssi muodostaa täydellisen sopimuskokonaisuuden osapuolten välille Ohjelmistosta. Osapuolten välillä ei ole muita sopimuksia tai välipuheita Ohjelmistosta. Lisenssin antajaa eivät sido lisenssinsaajan kanssa käydyssä kirjeenvaihdossa tai neuvotteluissa esille tulevat ehdot. Tätä Lisenssiä ei saa muuttaa ilman yhteisesti sovittua kirjallista lisenssin antajan ja lisenssin saajan välistä sopimusta.

C) Näihin lisenssiehtoihin sovelletaan Suomen lainsäädäntöä.

D) Kaikki näihin lisenssiehtoihin liittyvät riidat ratkaistaan Suomen tuomioistuimissa.